Δεν είναι μόνο το 88 Σ.Οι αποδοχές του Προέδρου του ΑΠ πρέπει να είναι ίσες με αυτές του βουλευτή βάσει του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε΄ ÃŽºÃŽ½Î±Î¸‘ŽÂµÃÃ‰ÃÂÃŽÂ·ÃÂ„ιÎÂÂής Βουλής του 1975, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 111 παρ.2 Σ.